Bøger / faglitteratur / disputatser

Mellem tekster : kultur og identitet i klasserummet


Beskrivelse


Med danskfagets litteraturundervisning som eksempel afsøges hvordan undervisningen i grundskolen kan funderes i en dynamisk og kompleks forståelse af kultur og identitet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. sep. 2016

af

af

Hans-Christian Uth

d. 30. sep. 2016

En analyse af, hvad der er på spil, når individuelle og fælles identiteter brydes i klasserummets litteraturundervisning. For lærerstuderende og professionsudøvere på folkeskolens ældste trin og i gymnasiet.

Bogen er en omskrivning af en Ph.D.-afhandling fra 2013. I indledningen redegøres for baggrund og formål, og i bogens første kapitel beskrives de tre perspektiver, som traditionelt anvendes i litteraturundervisningen, og et fjerde - kritisk perspektiv - præsenteres. I næste kapitel præsenteres bogens dynamiske syn på kulturskabelse og kulturmøder, og i kapitel tre følges fire lærere og deres didaktiske refleksioner over kultur og identitetsdannelse. I fjerde kapitel går man tæt på eleverne som fortolkningsfællesskab i litteraturundervisningen, og i bogens afsluttende kapitel bliver der samlet op og givet bud på en ny strategi. Igennem bogen dokumenteres ved hjælp af interviews, citater og cases, og de fleste kapitler har opsummerende afsnit. Hvert kapitel afsluttes med studieopgaver, og bogen afsluttes med omfattende international litteraturliste og stikordsregister.

Et væsentligt bidrag til en ny forståelse af litteraturundervisning som aktiv kulturskabelse.

Lignende udgivelse findes ikke, men i 2015 udkom Interkulturel pædagogikKlasseledelse og fag og i 2011 Klasseledelse og fag , som på hver deres måde beskæftiger sig med emnet kulturmøderLignende udgivelse findes ikke, men i 2015 udkom Interkulturel pædagogik og i 2011 , som på hver deres måde beskæftiger sig med emnet kulturmøder.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 7. dec. 2016

af

af

Helge Christiansen

d. 7. dec. 2016