Bøger / faglitteratur

Memento mori : døden i Danmark i tværfagligt lys


Beskrivelse


Kunsten og døden - fra skyggetegningen til den subversive død/Alena Marschwinski, s. 288-305, ill. - På gravens rand - et antropologisk øjebliksbillede af den senmoderne dødskultur på Assistens Kirkegård i København/Naja Genet May & Gitte Lunding, s. 307-320, ill. -Locus fluxus og dødens rum - supermodernitetens kirkegårde under forandring/Anne-Louise Somme, s. 321-7, ill.
Anthology dealing with death from a variety of angles: practical, emotional, ceremonial, ethical; including an essay by Alena Marschwinsky on death in pictorial art and an essay on the graveyard in modern society by Anne-Louise Sommer - Danish text.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. aug. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 6. aug. 2008

I en tid hvor døden, et eksistentielt vilkår, er mere "synliggjort" og mindre tabuiseret end før, kan bogen tænkes at nå længere ud end til de der qua profession m.v. kan og vil forholde sig til danskernes opfattelse af livet og døden. Akademisk i sprog og afsæt, men med bredere sigte. Formidling af bogen vil kun understøtte dette.

Bogens redaktører, Michael Hviid Jacobsen og Mette Haakonsen, lektorer henholdsvis i sociologi ved AAU og visuel kultur ved KU, har samlet en kreds af forskere, forfattere m.fl. der i fire afsnit: "Døden i livet", "Dødsarbejde", "Døden som repræsentation" og "Mindekultur" giver deres bud på døden, bevidstheden om den og dens betydning i øvrigt. Der sættes således ord på vor "kulturelle dødsopfattelse", der er og har været under forandring i de senere år. En udgivelse der ellers er omkring mange af emnets facetter ud fra forskellige baggrunde og indfaldsvinkler.

Emnet er genstand for stor interesse, se fx bibliotek.dk der tilbyder sig med knap 100 poster (dansksprogede bøger, udgivet efter 2003, kontrolleret emneord: døden). En enkelt titel skal nævnes: Dødens mosaik, 2001, en sociologisk undersøgelse ved samme Michael Hviid Jacobsen.

En bog med fokus på de forandringer der er sket i vores håndtering af døden: bl.a. fra "det nære": krop, sygdom og alderdom, til hvordan vi ser på døden indenfor videnskab, kunst og litteratur. En bredtfavnende og vedkommende udgivelse.


Ugeskrift for læger

Årg. 171, nr. 6 (2009)

af

af

Henning Kirk

Årg. 171, nr. 6 (2009)


Sygeplejersken

Årg. 108, nr. 23 (2008)

af

af

Jorit Tellervo

Årg. 108, nr. 23 (2008)


Politiken

d. 8. nov. 2008

af

af

Christian Graugaard

d. 8. nov. 2008


Kirkegårdskultur

2008/2009

af

2008/2009


Præsteforeningens blad

Årg. 99, nr. 12 (2009)

af

af

Leif Arffmann

Årg. 99, nr. 12 (2009)