Bøger / faglitteratur

Menneskerettighedstanken : en debatbog om en international folkebevægelse mod krig og vold : en anderledes bog om kærlighed


Beskrivelse


Udviklingspsykologiske forklaringer på menneskets samvittighed, moral og etik samt voldens opståen. Desuden overvejelser og initiativer omkring oprettelse af en folkebevægelse for at nedsætte volden i det nære samfund og ude i verden.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2006

af

af

Martin Hjelmborg

d. 19. apr. 2006

Bogen er sammensat af to dele, hvor hovedparten med undertitlen En anderledes bog om kærlighed er af lægen Torben Hede, der søger at skabe forudsætningerne for en verdensbevægelse mod krig og vold gennem bogen her. Hans pointe er, at alle onde handlinger starter i vores hjerner og at halvdelen af al den viden, vi overhovedet opnår i hele vores livsløb, bliver lagt ind de første 6-7 år efter fødslen. Derefter beskriver han, hvordan vores hjerne udvikles psykologisk gennem barndommen, ud fra en klassisk freudiansk model med oralfase, analfase osv. Alt had og ondskab kommer ind i børns liv som følge af en art psykisk selvforsvar i de tidlige barneår, som ovenikøbet er fortrængt fra den bevidste hukommelse. Herudover beskriver han bl.a. hvordan humane, verdensomspændende initiativer på NGO-plan er startet og har udviklet sig, fra Røde Kors, Amnesty International, rehabiliteringscentre for torturofre, m.fl. Bogens anden del, Træk af samvittighedens psykologi af afdøde overlæge i psykiatri Erling Jacobsen blev første gang offentliggjort i bogen Skyld og ansvar, 1967 og er også med en freudiansk synsvinkel. Bogen slutter med menneskerettighedserklæringen i fuldtekst. Bogen er letlæst og har en mægtig god intention og er tænkt som en igangsætter, men mangler konkrete ideer for læseren til at komme videre som fx læsegrupper, chatsider, netværk. Indhold, forord.