Bøger / faglitteratur / vejledninger

Mentalisering i familien


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Mentalisering i familien” er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel. Den retter sig mod at støtte forældre i de mange udfordringer, der ligger i forældrerollen. Bogen samler den nyeste psykologiske teori om forældreskab og børns udvikling gennem barndom og ungdom. Forfatterne kommer med konkrete bud på, hvordan man i hverdagen mentaliserer i samspilssituationer med sit barn. Der er en indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller til forældre og plejeforældre samt pædagoger og andre professionelle, der arbejder med at udvikle og støtte forældre i deres forældreskab. Mentaliseringsbegrebet er i bogen en katalysator for det daglige arbejde med at understøtte barnets udvikling og læring. Bogen sætter fokus på at styrke forældre og professionelle forældres egne mentaliseringsevner, som er det primære redskab. Mentalisering er evnen til at se bag om adfærd og derigennem have en viden om, hvad der sker i ens eget sind og i barnets sind – på de forskellige udviklingsstadier, der er naturlige i barnets og den unges opvækst. Der er i alt seks praksisdele med tilhørende modeller og beskrivelser: (1) Grundbegreber i mentaliseringsteorien. (2) Havuniverset – en måde at tænke forældreskab på, hvor barnets udviklingsrejse er i centrum. (3) Barnets udvikling – inddelt efter udviklingsperioderne 0-3, 4-8, 9-12 og 13-18 år. (4) Mentaliseringsværktøjskassen – med redskaber, der fremmer udvikling af hensigtsmæssig adfærd. (5) Barndommens betydning og den mentaliserende familie – redskaber til at forstå betydningen af sin egen bagage og evnen til at se sig selv udefra som forælder samt et perspektiv på familien som gruppe, struktur og organisation. (6) Udfordringer i børneopdragelse – omfatter en række temaer i forældreskab og udvikling på tværs af alder og køn: alkohol, mobning, seksualitet, skilsmisse m.m.

Indhold

Mentalisering - grundbegreber ; Havuniverset ; Barnets udvikling ; Mentaliseringsværktøjskassen ; Barndommens betydning for den mentaliserede familie ; Udfordringer i børneopdragelse


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. nov. 2017

af

af

Inger Nygaard Kaad

d. 8. nov. 2017

Fagbog om mentalisering fra barnet fødes til det flytter hjemmefra. For faggrupper, der har med børn at gøre, samt forældre.

Fagbog om mentalisering (at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande). Bogen indeholder et indledende kapitel og seks praksisdele og er i A4-format med spiralryg. Hvert kapitel har sin egen farve og indeholder mange illustrationer, modeller og eksempler/cases med børns adfærd og deres forældres håndtering af situationen. Der er værktøjskasser og øvelser, hvor læseren selv skal skrive. Bogen gennemgår barnets udvikling efter alder. Begrebet RAM er rammen for forældrenes tilgang til barnet og står for: Roligere, Ansvarligere, Mentaliserende.

Bogen er meget pædagogisk bygget op, og den kan bruges som opslagsbog ud fra problematik eller barnets alder. Der er en del gentagelser i bogen, når man læser den fra ende til anden, men de er nødvendige, når den skal bruges som opslagsværk. Sproget er letforståeligt og illustrationerne spiller godt sammen med teksten.

Man kan få mere viden om mentalisering som psykologisk begreb i Fra tilknytning til mentaliseringMentalisering i organisationen. Hvis man ønsker at læse mere af forfatterne om mentalisering i en anden ramme, så har de skrevet Mentalisering i organisationenMan kan få mere viden om mentalisering som psykologisk begreb i Fra tilknytning til mentalisering. Hvis man ønsker at læse mere af forfatterne om mentalisering i en anden ramme, så har de skrevet .


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 5 (2018)

af

af

Hanne Lindhardt (sundhedsplejerske)

Årg. 118, nr. 5 (2018)