Bøger / faglitteratur / lærebøger

Metoder i idræts- og fysioterapiforskning


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: ”Metoder i idræts- og fysioterapiforskning” giver en bred introduktion til metodelære, og bogen er den første af sin art, som er rettet mod idræt og fysioterapi i Skandinavien. Den er opbygget i tre hoveddele med fokus på videnskabsteori og forskerroller, strategier for dataindsamling samt strategier for analyse. Bogen er forskningsbaseret, og hovedparten af kapitlerne er knytter an til cases fra idrættens og fysioterapiverden. Bogen er tiltænkt studerende på idræts- og fysioterapistudiet, men kan med stor fordel læses af alle med interesse for metodeundervisning. Metodebogen er skrevet af førende norske og danske idræts- og fysioterapiforskere med interesse for metodeundervisning. Forfatterne beskriver metoder ud fra emner som praktikerforskning, videoanalyse og accelerometermåling af fysisk aktivitet, men også metoder som bl.a. fokusgruppeinterview, livsbiografiske fortællinger og det randomiserede kliniske forsøg gennemgås.

Anmeldelser (1)


Fysioterapeuten

Årg. 97, nr. 12 (2015)

af

af

Jørgen Bruun

Årg. 97, nr. 12 (2015)