Bøger / faglitteratur til børn

Middelalderen


Beskrivelse


Om tiden fra Romerrigets fald, til tyrkerne omsluttede Konstantinobel for at erobre den sidste bid af det kristne østromerske rige. Det er en periode præget af Kirken, riddere og pesten, der lagde flere af Europas storbyer øde hen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Boy Olesen

2008

Bogen henvender sig til elever fra 6. kl. altså fra ca. 13 år. Bogen giver overblik over middelalderen, og er velegnet til såvel personlig brug som til emnearbejde.

Endnu en udmærket bog i forlagets serie GO Epoke. Der fortælles om middelalderen på flere niveauer, dels den danske fra 1085 og den sydeuropæiske fra 476. De største skelsættende begivenheder, og periodens markante personer danner rygraden i fremstillingen, spændende fra de germanske folkevandringer, frankerriget og Karl den Store over korstogene, og Valdemar og Absalon til Margrethe den Første og Kalmarunionen. Kirkens magt, den begyndende nedskrivning af lovene og pestens store indhug i befolkningerne, er andre emner. Bogen er rigt illustreret med datidens kalkmalerier, tegninger, malerier og nutidige fotos. En levende, dynamisk fremstilling, hvor ikke to sider er ens, og med et letforståeligt velformuleret sprog. Der er løbende gennem bogen indsat faktaafsnit, oversigtskort og kildecitater. Der er afslutningsvis trykt lister over regenterne, tiden og øvrig litteratur.

Der er udgivet en del om middelalderen i Danmark, men ikke så meget hvor man sammenstiller det med middelalderen i det øvrige Europa. Denne bog er et godt supplement til den eksisterende litteratur.

En flot, spændende og velkomponeret bog om middelalderen i såvel Danmark fra 1085 som i Sydeuropa fra 476.