Bøger / faglitteratur til børn

Oldtiden - fra Ertebølle til Augustus


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jens Verner Nielsen

2007

Fagbogen giver et veldisponeret overblik over Danmarks forhistoriske tid med korte udblik til de store, vestlige kulturer - Egypten, Grækenland og Rom. Den er mest til historieundervisning fra 5.-6. klasse og op - måske bedst i forbindelse med forlagets nettjeneste Den digitale historiebog. I modsætning til de tre tidligere udgivelser i serien - om vikingerne, om Romerriget og om Renæssancen - er der nu ikke mange skriftlige kilder at citere, så teksten er altovervejende forfatterens egen fortælling. Denne er om de store linjer i klimaforandringer og menneskers livsbetingelser, om samlivsformer og begyndende samfundsdannelse, om kulturpåvirkninger og materielle forandringer, men også om historikerens værktøjer og om fremskaffelse af kilder til viden om perioden. Teksten i tre spalter med korte kapitler og mange underafsnit er lækkert sat op med fyldige faktabokse på tonet baggrund, gennemgående tidslinje og informative farvefotos - overvejende nye optagelser til udgivelsen her. Men teksten virker lidt usikker i forhold til målgruppe med skift mellem korte, konkrete og letforståelige formuleringer og mere brede og abstrakte. Det gør bogen bedst til formidlet undervisning og først egnet til selvlæsning i de ældste klasser. Der er intet nyere tilsvarende materiale at sammenligne med, men bogen erstatter ikke Ebbesens gamle serie om Danmarks oldtid.


Sfinx

Årg. 30, nr. 4 (2007)

af

af

Klavs Randsborg

Årg. 30, nr. 4 (2007)