Bøger / faglitteratur

Mod en bedre fremtid


Beskrivelse


Om åndskampen der har raset gennem århundreder og de kræfter, der styrer religiøse og politiske begivenheder, samt om det evigt aktuelle spørgsmål om det ondes opståen og lidelsens problem.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. maj 2001

af

af

Hans Michelsen

d. 16. maj 2001

Denne skildring af den kristne kirkes historie koncentrerer sig om den store strid eller konfrontationen mellem Gud og Satan. Forf skildrer, hvad der er gået galt siden verdens skabelse, og hvad der gør, at Satan kan få fodfæste, bl.a. Konstantins indførelse af Søndag som helligdag (i stedet for sabbatten) og pavens udnævnelse af sig selv til Guds stedfortræder. Ellen G. White (1827-1915), der er et af Syvende dags Adventisternes åndelige overhoveder, har på baggrund af profetier og syner skrevet mange bøger, heriblandt denne, der tidligere har været udgivet på dansk som Konfrontation (1979) og Den store strid (1975). Hendes skrifters ægthed anfægtes dog som plagiater af W.T. Rea i White lies (1982), hvor der påvises en stor grad af afskrift fra andre værker. Værket er bearbejdet af andre (bl.a. er noterne af nyere dato). Bogen er meget fundamentalistisk og skrevet så meget på et adventistisk grundlag, at den snarere har karakter af forkyndelse end blot alm. oplysning. Som opbyggelig litteratur er bogen bedst egnet i menigheden, og den tilfører ikke folkebiblioteket nyt hverken om kirkehistorien eller om Adventismen.