Bøger / faglitteratur

Mod, retfærdighed & visdom : sokratiske samtaler


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. aug. 2009

af

af

Jette Landberg

d. 13. aug. 2009

For den filosofisk interesserede leder, for studerende på fx CBS og andre, der er interesserede i en lidt anderledes tilgang til god ledelse. Bogen er med sin samtaleform lettilgængelig.

Forfatteren prøver med denne samtalebog at følge Sokrates' eksempel ved at samtale med fem ledere om de tre centrale værdier ifølge Platon: Mod, visdom og retfærdighed. Sokrates skrev ikke selv sin filosofi ned, hans tanker blev primært formidlede af andre filosoffer, især Platon. De fem ledere, som forfatteren har valgt, er markante personer som Herbert Pundik, Christian Stadil og Christian Nissen. Han vil med bogen her forsøge at drage paralleller mellem det opbrud i demokratiet, der herskede på Platons tid og igen i vor tid, hvor også dårlig moral og korruption titter frem. Hans sigte er at påvise, at vi skal styrke moralen, og her kommer samtalen ind som et bindeled mellem moral og frihed.

Der eksisterer ikke meget andet om erhvervsledelse i sokratisk perspektiv. Af andre ledelsesbøger med filosofisk indhold er fx Company karma, 2007 med Christian Stadils buddhistiske tanker. En tilgang til de græske filosoffer og menneskesyn fås bl.a. i Jan-Olav Henriksens bog Menneskesyn : historisk arv og fortsat aktualitet, 2009.

Her kommer rigtig mange fine synspunkter på god ledelse fra fem markante ledere med rigtig meget erfaring i en letforståelig og lidt anderledes form.


Weekendavisen

d. 10. juli 2009

af

af

Ole Thyssen

d. 10. juli 2009