Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Mønsterbrud : teorier, forskning og eksempler


Beskrivelse


SOCIOLOGISK INDGANGSVINKEL: Det senmoderne samfund (Giddens); Hvorfor forbliver mennesker raske? (Antonovsky); Detraditionalisering og kulturel frisættelse (Ziehe); Socialisering og habitus (Bourdieu). TO CASES; FORSKNING OM MØNSTERBRUD: Risikobørn; Beslutninger om børn; Den livslange udvikling - forandring og kontinuitet; Den sociale arv og mønsterbrydere. PSYKOLOGISKE FORKLARINGSMODELLER: Social indlæringsteori; Kognitiv indlæringsteori; Selcpsykologien; Narrativ psykologi. INTERVENTION; MØNSTERBRUD SOM SAMFUNDSPROJEKT?

Anmeldelser (2)


Gymnasieskolen

Årg. 85, nr. 23 (2002)

af

af

Jan Bæk

Årg. 85, nr. 23 (2002)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2003, nr. 1

af

af

Jan Frederiksen

2003, nr. 1