Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Myrer er kendt af de fleste mennesker, og næsten alle er fascinerede af de små dyr, selv om de også kan være ganske irriterende. Dette hæfte bringer den nyeste viden om myrerne, deres adfærd og levevis med beskrivelser af alle myrearter i Danmark og deres levesteder. Ved hjælp af feltnøglen og en almindelig lup kan de fleste arter bestemmes til slægt.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 2012

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 10. sep. 2012

Naturinteresserede kender Natur og museum som et fremragende tidsskrift, der henvender sig til interesserede på alle niveauer, og som kan dække opgaveskrivere fra folkeskolens ældre klasser helt op gennem gymnasiet.

Mogens Gissel Nielsen er lektor i biologi ved Århus Universitet og Rune Larsen har mangeårig interesse for emnet på ekspertniveau. De to forfattere leverer en grundig indføring i emnet, som medtager den nyeste viden på området. Først får vi generel viden om myrer fra "Livet i en myrekoloni" til "Myrernes indflydelse på omgivelserne" og siden en beskrivelse af de ca. 50 fritlevende danske myrearter fra de almindeligt kendte til de allersjældneste. Endelig indeholder bogen en bestemmelsesnøgle, som nok kræver en vis entomologisk grundviden for at gøre nytte. Ellers er emnet behandlet nemt og lettilgængeligt, og en ganske kort litteraturliste til slut sikrer den særligt interesserede mulighed for videre studier.

T.F. Jensen og C. Skøtts Danske myrer som kom i samme serie i 1980 må anses for forældet og bør med denne udgivelse udskiftes.

Kort men alligevel grundigt og tilbundsgående beskriver forfatterne de danske myrearters liv og natur, ligesom hæftet indeholder en nøgle til bestemmelse af de forskellige arter.