Bøger / faglitteratur

Når barnet er født for tidligt


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. feb. 2010

af

af

Lis Pedersen

d. 3. feb. 2010

Bogen henvender sig til forældre til for tidligt fødte børn, til de gravide, der ved at de har risiko for at føde for tidligt, og til pårørende og pædagoger og andre, som senere tager sig af de for tidligt fødte.

Saugstad er læge med speciale i for tidligt fødte. I bogens 1. del gennemgår han graviditeten og den for tidlige fødsel. Neonatalafdelingen beskrives indgående: de mange maskiner, den høje temperatur i rummene, de mange ansatte, adgangen til neonatalafdelingen. I 2. del gennemgås de problemer, der er for barnet, der er født for tidligt. Lungerne er først fuldt udviklet sent i graviditeten, derfor ligger mange af de nyfødte i respirator. Der er mange andre komplikationer, disse beskrives også. 3. del handler om den behandling som børnene får, og om hvordan man prøver at gøre det hele så blidt som muligt for barnet, og uden at påføre det mere smerte end nødvendigt. 4. del handler om forældrene, hvad kan de gøre under behandlingen, hvilken hjælp kan de få - og om barnets senere udvikling. Sidst diskuterer han de etiske aspekter: Hvor små børn skal man søge at hjælpe? Er det forsvarligt at holde liv i et lille barn, der vejer 5-700 gram? Bogen sluttes med en ordliste, litteratur og register. Bogen er let at læse i betragtning af det vanskelige emne.

Tretten firkløvere, 2009 handler om samme emne, men tager udgangspunkt i et enkelt barn. Det er den første bog om emnet, der er skrevet af en læge.

God saglig gennemgang af forløbet på en neonatalafdeling, som kan bruges meget bredt.


Ugeskrift for læger

Årg. 172, nr. 35 (2010)

af

af

Ane Lando

Årg. 172, nr. 35 (2010)