Bøger / faglitteratur

Når ledelse er kommunikation


Beskrivelse


Om ledelseskommunikation i et internt perspektiv, dvs. lederens kommunikation til medarbejderne. Med teoretiske afsnit ledsaget af reflektionsøvelser og værktøjer, samt beskrivelser af cases fra bl.a. Geoteknisk Institut, Danmarks Blindebibliotek, Sonofon, Danish Crown, NNIT og Ecolab.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. feb. 2005

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 11. feb. 2005

Leif Pjetursson føjer med Når ledelse er kommunikation sit navn til den lange liste af forfattere, der skriver om moderne ledelse med udgangspunkt i deres arbejde som virksomhedskonsulenter. Det er Pjeturssons tese, at ledere skal være bedre til at kommunikere i en moderne vidensbaseret kultur end de skulle under tidligere tiders mere hierarkiske strukturer. Det er først og fremmest den interne kommunikation fra leder til medarbejdere, der er Pjeturssons ærinde, men han inddrager dog dele af den eksterne kommunikation, når det er nødvendigt. Bogen kommer godt rundt om emnet, og forfatteren gennemgår en række af de metoder og værktøjer, der er i brug for tiden, men selvom der er styr på teorierne, er bogen praktisk orienteret og hvert kapitel afsluttes med en case fra det virkelige liv. Bogen er velredigeret og skrevet i et ligefremt og direkte sprog. Litteraturlister og noter er også i orden. Til gengæld er der ikke meget nyt at hente og bogens svaghed er da også, at den virker lidt for farveløs til at skille sig ud i forhold til de mange andre titler, der for tiden kommer om emnet.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. feb. 2011

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 14. feb. 2011

Når ledelse er kommunikation er primært henvendt til praktikere, der har et erkendt behov for at forbedre deres kommunikation, specielt indadtil i organisationen.

Med den øgede vægt der lægges på værdibaseret ledelse stiger også kravene til ledernes kommunikative evner. Pjetursson giver her i 11 udmærkede kapitler en række gode råd om og anvisninger på, hvordan man kan forbedre sin personlige kommunikation. Hvert kapitel koncentrerer sig om et bestemt delemne, og efter en velskrevet gennemgang giver forfatteren eksempler fra virkelige situationer, råd om forløb og lægger på andre måder op til selvrefleksion. Hvert kapitel afsluttes med noter og der er en samlet litteraturliste til slut.

Dette er anden udgave af bogen som oprindeligt udkom i 2005. I forhold til denne er flere kapitler omskrevet, ligesom der er tilføjet to helt nye, så bogen bevarer sin relevans i en post-finanskrisetid.

En udmærket og let tilgængelig praktisk vejledning i (intern) kommunikation, som er opdateret i forhold til - og bør erstatte - 1. udgave fra 2005.


Lederne

Årg. 89, maj (2005)

af

af

Pernille Bjerrum

Årg. 89, maj (2005)


Berlingske tidende

d. 24. apr. 2011

af

af

Henrik Ørholst

d. 24. apr. 2011