Bøger / faglitteratur

Nabosprogsdidaktik (flere sprog)


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Ideer og redskaber til at tilrettelægge en tidssvarende undervisning i nabosprog på grundskoleniveau, i de gymnasiale uddannelser og på læreruddannelsen, der giver eleverne kompetence og lyst til at vide noget om naboernes sprog og kultur.

Indhold

Sprog (Jørn Lund: Norden, de nordiske sprog - og nordisk sprogpolitik. Lars-Olof Delsing: Nordisk sprogförståelse idag. Tore Kristiansen: Udtalevariation og standardisering i Skandinavien : historisk overblik og forklaringsmodeller) ; Ung i Norden i 2005 (Vibeke Holtskog: Nordisk identitet - en visjon? Elisabeth Rosenback: Klichéerne bara ytlig skorpa ovanom nordisk identitetskänsla? Morten Refskov: Nordisk identitet. Tove Pehrsson: Min nordiska identitet) ; Det nordiske uddannelsessystem (Laila Aase: Det norske utdanningssystemet. Synnöve Prage: Det svenska utbildingssystemet. Lis Madsen: Det danske uddannelsessystem. Ria Heilä-Ylikallio: Liv, skola och lärarutbildning på svenska i Finland) ; Ny litteratur i Norden (Erik Skyum-Nielsen: Udsigt til naboens indsigt : et undervisningsforløb om nyere nordisk skønlitteratur. Lena Kåreland: "Ungdom ger full pott" : synpunkter på modern nordisk ungdomslitteratur) ; Nabosprogsdidaktik (Helsingforsaftalen 1996, artikel 8. Når elever mødes, og nabosprog bliver talt - nabosprogsundervisning i gymnasiet / Margareta Sihlberg og Peter Hobel. Lis Madsen: Nabosprogsdidaktik - eksemplificeret i forhold til læreruddannelse og grundskole. Bjarne Øygarden: Norden på nettet. Hanne Rochholz: Nordiske film i modersmålsundervisningen). - Historier af Louis Jensen


Anmeldelser (1)


Dansk noter

Nr. 3 (2006)

af

af

Torben Jakobsen

Nr. 3 (2006)