Bøger / faglitteratur

Naturfag som almendannelse : en kritisk fagdidaktik


Beskrivelse


Forfatteren argumenterer for at naturfagenes ideer, metoder og verdensbillede er blandt de mest centrale dele af vor kulturarv, og at naturfagene derfor er vigtige som kultur- og dannelsesfag og som ballast i et demokratisk samfund.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. maj 2005

af

af

Henrik Munch Halvorsen (skole)

d. 10. maj 2005

Svein Sjøberg er professor i naturfagenes didaktik i Norge og er samtidig tilknyttet Center for Naturfagenes Didaktik i Danmark. Han har udgivet mange bøger og artikler i Norge, hvoraf enkelte er oversat til dansk. Denne udgivelse er en oversættelse af den reviderede norske udgivelse med samme titel, som er blevet bearbejdet med henblik på en dansk målgruppe, hvilket betyder at enkelte kapitler er blevet omskrevet eller ligefrem erstattet. Bogen er en fagdidaktisk debatbog, som præsenterer videnskabsteori fra et filosofisk, historisk og socialt perspektiv samtidig med at den belyser naturfaget set i fugleperspektiv. I alt er der 11 interessante kapitler, som kan læses samlet eller enkeltvis. Alle kapitler afsluttes med en kort opsummering samt nogle spørgsmål og opgaver, som er gode udgangspunkter for debat og overvejelse eller som kan bruges til projektarbejder på lærerseminariet. Bogen henvender sig til engagerede naturfagslærere og er derudover meget relevant i den naturfaglige del af læreruddannelsen. Det er en fagdidaktisk bog på et højt niveau, som sætter naturfag i perspektiv til den almene dannelse og som vil sætte mange overvejelser i gang hos de studerende.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 1. feb. 2012

Målgruppen er naturfagsstuderende på UC'erne eller universiteterne. Bogen er også yderst interessant for den naturfagsinteresserede underviser. De får her en fagdidaktisk debatbog, som præsenterer videnskabsteori fra et filosofisk, historisk og socialt perspektiv samtidig med at den belyser naturfaget set ovenfra.

På et højt fagligt niveau får den naturfagsinteresserede underviser mulighed for at sætte faget i relief i forhold til almen dannelse og samtidig sætte spørgsmål ved nogle af de "naturlove", som videnskaben laver. Den socialkonstruktivistiske tilgang til naturen inddrages. I lighed med 1. udgaven er hvert kapitels afslutning krydret med en kort opsummering samt spørgsmål til refleksion. Sprogligt er teksten på et fagligt højt niveau og alligevel forståelig.

Denne 2. udgave er i langt højere grad end 1. udgaven tilrettet danske forhold, der udvider genkendeligheden væsentligt på de problemstillinger, bogen omhandler. De to første kapitler er næsten identiske med opdateringer, kap. 3-4 er omskrevet, kap. 5 er nyt og kp. 9 i 1. udgave er udgået.

Bogen bør være pligtlæsning for alle, der underviser i naturfag - uden at den skal gøres til pensum. Til pædagogiske samlinger i kommuner, evt. skolens pædagogiske samling samt til folkebibliotekets voksenudlån.