Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Negativ social arv : om tidlig indsats over for risikobørn og deres familier


Beskrivelse


Der sættes fokus på hvor omfattende den negative sociale arv egentlig er samt på hvad der kan gøres gennem den tidlige indsats over for børnene i dagtilbud, sundhedspleje, skole og fritidsliv.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Kjær Schou

2007

Forfatteren er psykolog og har tidligere været formand for Børns Vilkår og medlem af Børnerådet. Han kommer omkring mange aspekter af emnet negativ social arv i denne let forståelige og overskuelige håndbog, der kombinerer den aktuelle viden på området med praktiske fremgangsmåder i arbejdet med udsatte børn og deres familier. Bogen er derfor meget velegnet for mennesker, der arbejder professionelt med børn i sociale netværk som fx dagplejen, børneinstitutioner, sundhedsplejen, skoler og fritidsklubber. Forfatterens udgangspunkt er, at børnenes tarv altid skal vægtes højest, og at en tidlig indsats skal prioriteres. Han giver et godt indblik i de mange sammensatte årsager til omsorgssvigt og de måder, det kommer til udtryk på, samt de forskellige metoder de berørte institutioner kan tage i anvendelse, enkeltvis eller i et tværfagligt samarbejde. Forfatterens egne markante holdninger kommer især frem i det afsluttende debatafsnit, hvor han efterlyser en ordentlig børnepolitik på et overordnet plan og er kritisk over for decentraliseringen af den økonomiske indsats over for risikobørn. Emnet er belyst flere steder, fx i den omfattende Omsorgssvigt er alles ansvar af Kari Killén (3. udgave 2005). Halses bog udmærker sig ved sin aktualitet mht. dansk lovgivning og danske forhold, sin tilgængelighed og sin klare disposition.


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 44, nr. 2 (2007)

af

af

Elise Nielsen

Årg. 44, nr. 2 (2007)


Unge pædagoger

2007, nr. 4

af

af

Connie Stendal Rasmussen

2007, nr. 4