Bøger / faglitteratur / håndbøger

Politikens store fuglebog


Beskrivelse


Beskrivelse af 344 fuglearter i Danmark og Skandinavien med omtale af udseende, levested, levevis, træk, overvintring samt levevilkår og status i Danmark.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. nov. 2019

af

af

Søren Møller

d. 27. nov. 2019

9. udgave af en grundig og rigt illustreret bog om fuglearter i Danmark og øvrige skandinaviske lande. For voksne og større børn.

Først generelt om at se på fugle, fuglelivet i Danmark, fuglenes bygning og adfærd. Derefter vises og beskrives 316 arter. Hver art ses på flere farvetegninger, siddende og i flugt, og som voksen og unge. Landkort viser udbredelsen i hele Europa. Arten beskrives med udseende, biotop, adfærd, træk, levevilkår og udbredelse i landet. Et kapitel viser ekstra 40 arter, som meget sjældent ses i Danmark. I alt 356 arter. Forlaget har lagt et link på nettet med 95 af fuglenes stemmer. Sidst lidt om årets gang for fuglelivet og forslag til aktiviteter for fuglekiggere. Litteraturliste og artsregister. 1. udgave udkom i 1994.

Smukke, tydelige tegninger og grundige artsbeskrivelser.

Sammenlignet med 7. udgave, der udkom i 2. oplag i 2014, er de indledende kapitler udvidet med et afsnit om klimaændring og fugle. I artsbeskrivelserne er der ved ca. 25 arter foretaget få linjers opdateringer om ændringer i udbredelse i de sidste år. Kapitlet om årets gang er nyt. Tidligere udgavers indlagte CD med stemmer er afløst af linket til nettet. Antallet af sjældne arter er udvidet fra 28 til 40. Litteraturlisten er opdateret med nogle få titler. Det lidt mindre behov kan dækkes af fx Nordens fugleFugle i farver og Fugle i farverSammenlignet med 7. udgave, der udkom i 2. oplag i 2014, er de indledende kapitler udvidet med et afsnit om klimaændring og fugle. I artsbeskrivelserne er der ved ca. 25 arter foretaget få linjers opdateringer om ændringer i udbredelse i de sidste år. Kapitlet om årets gang er nyt. Tidligere udgavers indlagte CD med stemmer er afløst af linket til nettet. Antallet af sjældne arter er udvidet fra 28 til 40. Litteraturlisten er opdateret med nogle få titler. Det lidt mindre behov kan dækkes af fx Nordens fugle og .


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2012

af

af

Søren Møller

d. 26. nov. 2012

Til alle fugleinteresserede, som vil se store og meget tydelige tegninger og læse grundige beskrivelser af danske fugle.

Beskrivelse af 316 danske og nordiske, almindelige og sjældne fuglearter, suppleret med 28 meget sjældent forekommende arter. Hver art vises på en stor flot og tydelig farvetegning, der suppleres med billeder af fuglens udseende som ungfugl eller i flugten. I den grundige beskrivelse kan man læse om artens udseende, biotop, levevis, træk og forekomsten i Danmark. På et lille kort kan man se artens udbredelsesområde i Europa. Litteraturliste og en indlagt cd, hvorpå man kan høre fuglestemmerne fra 95 af arterne.

Fra den forrige til denne udgave er artsantallet det samme og illustrationerne er stort set de samme. I teksten er der foretaget enkelte opdateringer, især omkring nogle sjældnere arters forekomst her i landet. Der er mange fuglebøger at vælge imellem. I den ligeledes tunge ende kan man også bruge Jens Overgaard Christensens Danmarks store fuglebog, 2009. Og hvis man vil have en bog med i lommen, kan man tage Politikens fugleguide, 2002.

En stor, flot og meget informerende bog om danske fugle, her i en lettere opdateret udgave.