Bøger / faglitteratur

Nordisk religion og Religionsskiftet i Norden


Beskrivelse


To mindre skrifter hvoraf det ene skitserer hvilken rolle de religiøse forestillinger havde i vikingetidens ættesamfund, mens det andet beskriver den særegne overgang fra hedenskab til kristendom som kendetegnede religionsskiftet i Norden.