Bøger / faglitteratur

Nyborg : Danmarks riges hjerte


Beskrivelse


Om Nyborgs historie som kongeby fra ca. 1200 til 1560.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. mar. 2020

af

af

Martin Minka Jensen

d. 20. mar. 2020

Populærhistorisk værk om Nyborgs historie som kongeby fra ca. 1200 til 1560. For middelalder- og lokalhistorisk interesserede.

Gennem 14 kapitler beskrives omkring 400 år af Nyborgs historie som kongeby i middelalderen. Fra ca. 1200 til 1560 rummede denne danske by danehofslottet Nyborg Slot og var således også såkaldt parlamentsby. Altså var Nyborg et centralt magtcentrum i middelalderens Danmark. Først i bogen beskrives den tidlige danske kongemagts struktur. Her rejste kongen rundt i landet for at konsolidere sin magt og vise sin autoritet. Dette kapitel går på tværs af kronologien. Derefter bliver historien fremlagt i kronologisk orden. Fra byens grundlæggelse i 1200 og op gennem Nyborgs gyldne periode med kongeslot. Endvidere forefindes der en liste over regenterne i den beskrevne periode, samt litteraturliste og noter. Værket er gennemgående illustreret med billeder og tegninger.

Vellykket og flot illustreret historisk formidlingsværk. Selvom værket har en meget lokalhistorisk vinkel på Nyborg, bliver der alligevel åbnet op for bredere historiefortælling om den danske middelalder. Fokus på det tidlige monarkis struktur og selve magtens infrastruktur, gør det til et meget relevant middelalderhistorisk værk. Sproget er lettilgængeligt.

Nyborg FæstningMagt og mennesker i Danmarks middelalder ligner tidsmæssigt og geografisk. Det bredere populærhistoriske værk, Magt og mennesker i Danmarks middelalder, blev udgivet tidligere i 2020Nyborg Fæstning ligner tidsmæssigt og geografisk. Det bredere populærhistoriske værk, , blev udgivet tidligere i 2020.


Kristeligt dagblad

d. 9. maj 2020

af

af

Michael Bach Henriksen

d. 9. maj 2020


Journalen

2021, nr. 2

af

af

Maria Elisabeth Lauridsen

2021, nr. 2


Fynske årbøger

2020

af

af

Marianne Weigel

2020