Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Oikos : grundbog til samfundsøkonomi


Beskrivelse


Samfundsøkonomi :udfordringer og valg ; Prisdannelse og markedsmagt ; Markedssvigt og markedsøkonomi ; Det økonomiske kredsløb ; Udviklingen i makroøkonomisk teori ; Keynes-modellen med forbrug og investeringer ; Den offentlige sektor og finanspolitik ; Udenrigsøkonomi, konkurrenceevne og betalingsbalance ; Beskæftigelse, inflation og vækst ; Penge, renter og den finansielle sektor ; Pengepolitik, valutakursdannelse og internationalisering ; Det europæiske samarbejde ; Globalisering og udenrigshandel : teorier og forklaringer ; Velfærdsstaten ; Økonomisk politik : fra finans- og pengepolitik til strukturpolitik.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. feb. 2006

af

af

Søren Brunbech

d. 20. feb. 2006

To universitetsprofessorer og en gymnasielektor står bag denne lærebog i økonomi der retter sig mod samfundsfagsundervisningen i gymnasiet. Gennem 15 kapitler bevæger bogen sig fra teorierne bag markedsøkonomien med prisdannelsen der er styret af udbud og efterspørgsel, over makroøkonomiske teorier der søger at beskrive det samlede samfundsøkonomiske kredsløb og også behandler de forskellige nationalregnskabsbegreber; derfra til omtalen af udenrigsøkonomi med valutapolitik og betalingsbalanceforhold for at slutte med EU, globaliseringen og den internationale økonomi. De enkelte kapitler består af en tekstdel, hvor begreber og teorier introduceres og diskuteres i et almindeligt sprog, og så nogle tilhørende temadele hvor teorierne bringes på matematisk formel. Det er en klart disponeret tekst med et tiltalende layout med god brug af forskellige farver og med tabeller og grafer i indsatte bokse. Bagerst er der et register og en nyttig ordliste med korte forklaringer på ord og begreber. Til trods for karakteren af lærebog kan den udmærket læses på egen hånd som en introduktion til samfundsøkonomien.