Bøger / faglitteratur

Om privatmesse og præstevielse


Beskrivelse


I dette skrift fra 1533 forholder Luther sig til den katolske kirkes såkaldte private messe, som fordømmes som ugudelig; i forlængelse af den kritik tager Luther så også stilling til de katolske præsters indvielse og ordination.

Informationer og udgaver