Bøger / faglitteratur / håndbøger

Omsorgssvigt. Bind 2 : Praksis og ansvar


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forskellige former for omsorgssvigt over for børn beskrives og defineres. Der redegøres for forståelsesgrundlaget og holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse belyses. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået. Med yderligere udviklede arbejdsmetoder og nyere forskning og metodeudvikling på området.