Bøger / faglitteratur

Social arv, pædagogik og læring i daginstitutioner


Beskrivelse


Belyser tre grundlæggende spørgsmål: Hvem er de udsatte børn? Hvad har de brug for? Hvordan kan vi som samfund fremme deres livschancer gennem tidlig forebyggende indsats i daginstitutionerne?

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

For pædagoger, der har et overordnet perspektiv på egen praksis, samt alle sociologer og socialpædagoger, der interesserer sig for den negative sociale arv og mulighederne for at bryde den.

Danske daginstitutioner har inden for en kort tidsperiode fået nye opgaver at varetage. Læringsperspektivet er kommet ind i institutionernes opgavefelt. Sammenholdt med det faktum, at 94% af alle 3-5-årige danske børn går i børnehave eller dagpleje, er dette en oplagt indgang til en særlig indsats for særligt udsatte børn. Det kræver imidlertid en ny indsigt og kompetence i den pædagogiske praksis. Bogen har en teoretisk tilgang til emnet, både hvad angår emnet social arv, ligesom læringsteorier inddrages. Der er meget få danske empiriske undersøgelser, hvorimod de i udlandet i langt højere grad har strukturerede programmer på området.

Cathrine Jespersen har i Socialforskningsinstituttets serie af undersøgelser udgivet Socialt udsatte børn i dagtilbud (06/21), hvor hun har undersøgt dansk og amerikansk praksis på området. Denne er opstillet som monografi på bibliotekerne og findes desuden som netpublikation på SFI's hjemmeside. Ligeledes har forfatteren Bente Jensen selv foretaget undersøgelsen Kan daginstitutioner gøre en forskel (05/08), ligeledes udgivet af SFI.

En bog i spændingsfeltet mellem pædagogisk praksis og sociologisk forskning med en teoretisk indfaldsvinkel.


Jyllands-posten

d. 10. aug. 2007

af

af

Lone Nørgaard

d. 10. aug. 2007