Bøger / faglitteratur

Ophobninger : moderne skulpturelle fænomener


Beskrivelse


Gennem et udvalg af skulpturer fra de sidste 200 år viser forfatteren hvordan begrebet ophobning kan benyttes til en forståelse af moderne skulpturer og skulpturelle fænomener.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2005

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 25. nov. 2005

Kunsthistorikeren Lise Skytte Jakobsen analyserer en række skulpturværker, der består af ophobninger, dvs. samlinger af umiddelbart uforklarlige og uforståelige elementer. Bogen er blevet til på baggrund af hendes konferensafhandling fra 2003 og er udsprunget af en åbenlys fascination af de mange ophobninger, bevidste eller ubevidste, man møder rundt omkring. Skytte Jakobsen definerer først rammen for sit arbejde (hvad er ophobninger?) og går derefter videre til at analysere en række ophobningsværker. Bogen bevæger sig fra ophobninger uden nogen kunstnerisk oprindelse via den engelske arkitekt og samler Sir John Soanes privatmuseum over tyskeren Walter Benjamins besynderlige manuskript Passageværket til egentlige skulpturelle værker. Her analyserer Skytte Jakobsen en række udenlandske og danske værker. Det er Skytte Jakobsens erklærede mål ikke at starte en ny "isme", men hun gør dog et grundigt arbejde for at finde sammenhænge og udviklingslinjer, så mon ikke flere indenfor den kreds af akademisk uddannede kunsthistorikere, der er bogens målgruppe, vil tage udfordringen op og forfølge sporet. Noter registre og litteraturliste sikrer dem i hvert fald mulighed for at gøre det.


Kristeligt dagblad

d. 29. mar. 2006

af

af

Camilla Jalving

d. 29. mar. 2006


Weekendavisen

d. 16. dec. 2005

af

af

Mette Sandbye

d. 16. dec. 2005