Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Oplevelsesøkonomi


Beskrivelse


En indføring i oplevelsesøkonomi, der behandler de dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. okt. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 6. okt. 2010

For studerende på handelsgymnasier og på kortere videregående uddannelser indenfor turisme- og eventbranchen.

Begrebet oplevelsesøkonomi har fået større og større opmærksomhed. Begrebet dækker over flere forskellige ting. Udvikling af nye selvstændige oplevelsesprodukter, udvikling af oplevelsesorienterede aspekter ved produkter med en anden primær funktion, udvikling af oplevelsessteder og endelig udvikling af supplerende tilbud, der kan fastholde mindet om oplevelsen. Forfatteren tager udgangspunkt i bogen Oplevelsesøkonomien - arbejde er teater og enhver virksomhed en scene, som udkom på dansk i 2009 men er fra 1999, og hvor begrebet første gang introduceres. Han anvender teoriapparatet herfra og sætter en række danske cases som fx Læsø sydesalt, Fjord og Bælt, Skanderborg Festival o.a. ind i den teoretiske sammenhæng. Det er en forbilledlig kobling mellem teori og praksis, der får emnet til at stå klart for læseren. Et spændende felt indenfor såvel kommercielle virksomheder som kulturinstitutioner, som fx biblioteker. Succesen afhænger bl.a. af, hvor mange sanser, man formår at få involveret, og hvordan man evner at involvere brugerne. En bog, der er tænkt i en undervisningssammenhæng, men som kan bruges bredt.

Udover ovennævnte titel bør nævnes Følelsesfabrikken, 2. udg., 2007, der var den første på dansk om emnet, som bragte Pine og Gilmores teorier ind i en dansk sammenhæng.

En bog i en lettilgængelig form om begrebet oplevelsesøkonomi.