Bøger / faglitteratur

På vej : fortællinger om mobilitet, læring og livshistorie


Beskrivelse


Diskussion af de erfaringer, som socialt udsatte unge på de forberedende grunduddannelser har gjort sig med praktikophold i udlandet.