Bøger / faglitteratur

Pædagogik : didaktik, læring og dannelse i daginstitution og skole


Beskrivelse


Skitserer et pædagogisk og didaktisk grundsyn, der især baserer sig på europæisk pædagogiktradition med vægten på pædagogers og læreres professionalisme og beslutninger. Der anlægges en enhedsmæssig tilgang til daginstitution og skole.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2007

Denne udgivelse om didaktik, læring og dannelse i daginstitution og skole er overvejende til studiebrug på lærer- og pædagogseminarierne og er derudover velegnet for pædagoger samt for lærere med virke i indskolingen. Udgivelsen skitserer et pædagogisk og didaktisk grundsyn og skal snarere læses som en pædagogisk dannende bog end som en decideret pædagogisk brugsbog.

Bogen debatterer og diskuterer behovene for krav, forventninger og udfordringer til børn både fagligt og socialt gennem hele deres liv i institution og skole. Forfatterne får via denne debat præsenteret mange pædagogiske og didaktiske teoretikere og deres teorier. Det gør udgivelsen meget anvendelig på seminarierne som inspirationskilde eller som supplement til diverse pædagogiske og didaktiske grundbøger. Begge forfattere har udgivet andre pædagogiske titler om pædagogik og småbørnspædagogik, eksempelvis Pædagogiske læreplaner, 2004 og Børn og opmærksomhed, 2002.

Denne udgivelse kan læses sammen med titler som Idéhistorie for de pædagogiske fag, 2003 og Undervisning og læring, 2005 samt mange af de nye grundbøger om pædagogik og didaktik.

Det er en interessant udgivelse, som starter mange pædagogiske overvejelser hos læseren og rummer meget stof til debat og overvejelse.