Bøger / faglitteratur / lærebøger

Personlighedsforstyrrelser


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. feb. 2005

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 8. feb. 2005

Saglig og kompetent fremstilling af en lang række psykiske tilstande, som man i gamle dage (for ikke så længe siden) ville betegne som psykiske lidelser. Bogen indledes med en introduktion til begreberne personlighed og personlighedsforstyrrelse samt teori og historie. Vi introduceres ligeledes til de 2 diagnosticeringssystemer, som bruges på verdensplan: WHO's ICD-10 og det amerikanske DSM-IV. Ellers er bogen koncentreret i 3 afsnit byggende på 3 grupper af personlighedsforstyrrelser: de tidlige personlighedsforstyrrelser (de psykoselignende), borderlineorganiserede personlighedsforstyrrelser og de neuroselignende personlighedsforstyrrelser. Den enkelte gruppe rummer forskellige forstyrrelser, som beskrives, ligesom der redegøres for, hvordan de klassificeres i ICD-10, samt hvilken behandling man med fordel kan anvende, hvad enten det drejer sig om terapi eller medicin. Bagest henvisninger til fortrinsvis dansksproget litteratur og ditto links. Forfatteren er cand.mag. og underviser på VUC i psykologi. Bogen vil sagtens kunne benyttes bredere end kernemålgruppen, som er studerende og lærere ved ungdomsuddannelserne og de mellemlange videregående uddannelser. Der fordres dog en vis psykologisk grundviden.


Gymnasieskolen

Årg. 88, nr. 14 (2005)

af

af

Jan Bæk

Årg. 88, nr. 14 (2005)