Bøger / faglitteratur

Pierre Bourdieu


Beskrivelse


Introduktion til Pierre Bourdieu (1930-2002), og hans tænkning med præsentation af centrale aspekter, samt begreber som habitus, kapital, magt, symbolsk vold og felt.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jens Hjøllund

2006

Inden for samfundsvidenskaberne har sociologen Pierre Bourdieu (1931-2002) i de senere år haft en kolossal betydning, og flere af hans hovedværker er oversat til dansk. "Bourdieu for begyndere" kalder Lisanne Wilken denne introduktion til PB's refleksive sociologi og dens centale begreber som habitus, kapital, symbolsk vold og felt. Med afsæt i etnologien tager PB's teorier udgangspunkt i det sociale og empiriske. Kernen i forfatterskabet er forsøget på at bygge bro mellem subjektivisme og objektivisme, og netop habitusbgrebet understreger relationen mellem individet og de objektive samfundsmæssige og sociale strukturer. Som supplement til Karl Marx' analyse af den økonomiske og materielle kapital som basis for magt opererer PB også med social og kulturel kapital, som i det moderne samfund forvaltes gennem familien og ikke mindst uddannelsessystemet. Bogen sammenfatter og eksemplificerer med stort overblik de centrale temaer i det komplekse forfatterskab og kræver et basalt kendskab til videnskabsteoretisk terminologi. I forvejen findes der en række kortere introduktioner til PB's teorier, bl.a i Magtens tænkere, 2006 og i Klassisk og moderne samfundsteori, seneste udgave 2005, men dette er den første monografi på dansk. Bogen er det tredje bind i serien Samfundstænkere og henvender sig primært til til studerende på mellemuddannelsesniveau og opefter.


Weekendavisen

d. 29. sep. 2006

af

af

Ole Thyssen

d. 29. sep. 2006


K & K

Nr. 105 = årg. 36, nr. 1 (2008)

af

af

Stefan Iversen

Nr. 105 = årg. 36, nr. 1 (2008)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 23, nr. 3 (2007)

af

af

Susan Ptak Rasmussen

Årg. 23, nr. 3 (2007)


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 23, nr. 2 (2007)

af

af

Susan Ptak Rasmussen

Årg. 23, nr. 2 (2007)