Bøger / faglitteratur / bibliografier

Planlægning i oplevelsessamfundet


Beskrivelse


Summary: Oplevelser er blevet et moderne velfærdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besøgende og arbejdspladser. Hvem planlægges der for, og hvad kræves der for at udvikle oplevelsessteder og lave oplevelsesbaseret vækst? Virker det og kan alle være med?Der laves for tiden meget politik og planlægning i Danmark baseret på en opfattelse af, at oplevelsesøkonomi rummer potentialer for udvikling af byer og lokalområder. I bogen Planlægning i oplevelsessamfundet præsenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. apr. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 6. apr. 2011

For planlæggere i kommuner og regioner, aktører i turismebranchen samt studerende på videregående studier inden for offentlig planlægning og forvaltning.

Oplevelsessamfundet og -industrien er over os. Bidragyderne til bogen kommer rundt om emnet. Først og fremmest bliver det diffuse begreb defineret i dets forskellige former. Der findes oplevelsesproduktet på stedet, såsom festivaler, temaparker, og der findes stedet som oplevelsesprodukt, dvs. unikke steder, nationalparker og lign. Endelig er oplevelsesøkonomi også, når stedet slår igennem i oplevelsesproduktet, som fx Thy Pilsner og Læsø sydesalt. Kommuner og regioner baseret blandt andre ting deres planlægning og politik på en opfattelse af, at oplevelsesøkonomi rummer potentialer for udvikling af byer og lokalområder. Bogen forholder sig kritisk gennem konkrete eksempler til, om det har en effekt i den ønskede udvikling. Bogen kræver kendskab til teorierne omkring oplevelsesøkonomien, så det vil fortrinsvis være mennesker, der i forvejen beskæftiger sig med området, som vil være målgruppen. Bidragyderne er alle lektorer og forskere i offentlig planlægning ved universiteterne.

Der er skrevet meget om oplevelsesøkonomi efterhånden, en af de seneste er Oplevelsesrum : turisme, kulturarv og oplevelser - et krydsfelt, 2010. Den aktuelle er dog den første, der har særligt fokus på kommuners planlægning.

En artikelsamling med det fokus af analysere, hvorvidt kommunernes satsning på oplevelsesøkonomien har den ønskede effekt.