Bøger / faglitteratur / håndbøger

Politikens babybog


Beskrivelse


Om amning, spædbarnspleje, forældreskab og barnets udvikling de første tre år.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juli 2013

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 9. juli 2013

Håndbog med nyttig information til forældre om de fleste tænkelige forhold i de første 3 år efter en barnefødsel.

Bogen er en righoldig samling af nyttig viden og praktiske oplysninger om efterfødsel og barnets pasning, udvikling og behov i 0-3 årsalderen. Den er skrevet af en erfaren sundhedsplejerske, der har fulgt en gruppe børnefamilier i en årrække. Sprogligt letforståelig med holdning og mange gode råd, også om familiens trivsel. Gode farvefotos, overskuelig opsætning, indholdsfortegnelse, stikordsregister mv. er med til at gøre bogen meget anvendelig.

Ajourført og revideret i forhold til 2. udg. fra 2005. Bogen fremtræder nu mere tidssvarende og læsevenlig, indholdet er dog ikke væsentligt ændret. Et fokuspunkt er if. forordet skiftet fra enlige forældre til stressede familier. Adresseliste og litteraturliste helt omarbejdet og der er foretaget ombrydning af tekst og billeder. Bogen er opdelt i hovedafsnit efter barnets alder, hvor den sammenlignelige Babybogen fra 2008 er mere temaopdelt.

Opdateret udgave af den nyttige håndbog for nybagte forældre om barnets udvikling og behov samt familiens samspil frem til barnet er ca. 3 år. Indholdsmæssigt er der ikke ændret meget, men i forhold til den 8 år gamle 2. udgave virker bogen mere frisk og tidssvarende. Den overordnede indfaldsvinkel til familietrivselsproblemer er ændret fra enlige forældre til stress hos børn og voksne. Udskiftning anbefales, selv om forrige udgave endnu ikke er absolut forældet.