Bøger / faglitteratur / vejledninger

Politisk interessevaretagelse : mere end lobbyisme og mediehåndtering