Bøger / faglitteratur

Proaktiv kriminalitetsbekæmpelse for politifolk


Beskrivelse


Beskrivelse og diskussion af en række metoder og værktøjer som kan forbedre politiets muligheder for at tilrettelægge indsatser rettet mod kriminalitetsproblemer fra et strategisk og helhedsorienteret perspektiv.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 34 (2013)

af

af

Henrik Stevnsborg

Nr. 34 (2013)