Bøger / faglitteratur / bibliografier

Processer & procesledelse : håndbog for konsulenter, vejledere, undervisere & ledere


Beskrivelse


Summary: Procesledelse består i at guide og facilitere processer. Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske del af professionel praksis, f.eks. ledelse, undervisning og konsulentbistand.Bogen byder på en omfattende værktøjskasse i form af praktiske greb og teoretiske begreber, f.eks.:• rammesætning• indholds- og proceskontrakter• mødeledelse• samtalestyring• håndtering af modstand og konflikter• lavspændingsstrategier.Bogen kommer rundt om en mangfoldighed af procesformer, bl.a.:• følelser• kommunikation, samtale og dialog• gruppedynamiske processer• afklarings- og beslutningsprocesser• lærings- og refleksionsprocesser.Processer og procesledelse tager udgangspunkt i en dialogisk tradition, hvor en procesleder kan invitere klientsystemer, kursister eller medarbejdere ind i et dialogisk rum, hvor de kan engagere sig i rationelle afklaringsprocesser. Denne arbejdsform står i kontrast til en psykodynamisk orientering, hvor proceslederen sørger for, at nogle af processerne foregår ”under stregen”, dér hvor irrationelle reaktioner kan udfolde sig. Der er tale om to professionelle strategier, som bogen sammenligner for at få øje på forskelle, ligheder og kombinationsmuligheder.Benedicte Madsen formulerer også sin egen teori om omforståelse, omlæring og andre mentale omstruktureringer. Processer og procesledelse henvender sig til interne og eksterne konsulenter, supervisorer og coaches, vejledere og undervisere, ledere, projektledere og mødeledere. Også studerende og kursister kan læse med.