Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Professionelle i velfærdsstaten


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Få en grundig præsentation af de teorier og begreber, der er relevant for at forstå rollen som socialrådgiver, sygeplejerske, lærer og pædagog i velfærdsstaten. Der sættes fokus på de vilkår, de professionelle arbejder under og dermed følgende temaer: (1) Velfærdsstaten og de professionelle. (2) Styringen af de professionelle i velfærdsstaten. (3) De professionelle og deres opgaver. (4) Det tværprofessionelle samarbejde. (5) Magtforholdet mellem professionel og borger. (6) Ledelse af de professionelle. Bogen henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende samt til studerende på diplomuddannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område. I nyeste 4. udgave er alle kapitler grundigt revideret. Blandt andet er arbejdsmarkedslovgivningen og reglerne om refusion blevet ajourført, og der er udvidet med et afsnit om GDPR og styringsværktøjer i den offentlige forvaltning. Bogen er skrevet som undervisningsbog, og teorier og begreber er illustreret med praktiske eksempler. Hvert kapitel er desuden suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan anvendes i undervisningen.

Indhold

  • Velfærdsstaten og de professionelle / Carsten Jensen

  • Styringen af de professionelle i velfærdsstaten / Steen Juul Hansen

  • Professioner, de professionelle og deres opgaver / Steen Juul Hansen

  • Den offentlige organisation i et teoretisk perspektiv / Steen Juul Hansen

  • Det tværprofessionelle samarbejde / Steen Juul Hansen

  • Ledelse af de professionelle / Steen Juul Hansen

  • Økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde / John Klausen og Steen Juul Hansen

  • Relationel magt - om forholdet mellem professionel og borger / Mia Arp Fallov og Maria Appel Nissen


Anmeldelser (2)


Undervisere.dk

Årg. 4, nov. (2010)

af

af

Louise Nabe-Nielsen

Årg. 4, nov. (2010)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 1 (2011)

af

af

Henning W. Nielsen

Årg. 48, nr. 1 (2011)