Bøger / faglitteratur

Professionelt forældresamarbejde


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Giver konkrete ideer til, hvordan forældresamarbejdet kan gøres til en ressource, som understøtter det daglige arbejde med børn i skole og daginstitution. Et enkelt kapitel er skrevet direkte til forældrene og giver ideer til, hvordan de kan indgå konstruktivt i samarbejdet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Karsten Boll

2007

En særdeles anvendelig bog om forældresamarbejde set fra tre vinkler - pædagogernes, lærernes og forældrenes, som er oplagt til at være i diverse pædagogiske samlinger så som lærerbiblioteket, daginstitutionens pædagogiske litteratursamling, i CVU'ernes pædagogiske biblioteker og i folkebibliotekerne. I indledningen beskrives emnets betydning for de involverede parter. Kvalitet i det professionelle samarbejde er ikke en selvfølge. Der startes med et kort resume af de øvrige kapitler efter introduktion af tre væsentlige begreber: Relation, at tage lederskab og refleksion. Derudover er der tre indgange til emnet: Forældrearbejdets betydning, indhold og gennemførelse. I de første kapitler er kompetenceudvikling af fagpersonen og forældre som samarbejdspartnere væsentlige temaer. Dernæst er der fokus på opdragelse, socialisering, læring og udvikling set ud fra såvel skole som daginstitution. Temaerne udbygges med definition af den professionelle tilgang, den ordinære - og den vanskelige samtale samt forslag til, hvordan man kan forbedre sig. Alle disse kapitler er krydret med gode, konkrete eksempler fra dagligdagen. Afslutningsvis er der et kapitel henvendt til forældrene samt et kapitel med forfatternes teoretiske overvejelser bag forforståelsen. Desuden er der litteraturforslag til fortsat læsning, notebeskrivelse og stikordsregister bagest i bogen. Sprogligt let læst.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 21 (2007)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 124, nr. 21 (2007)


Politiken

d. 26. maj 2007

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 26. maj 2007