Bøger / faglitteratur

Projektarbejdets dannelsespotentiale


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Aalborg Universitetsforlags 40-års jubilæum.

Sammentænkning af dannelsesteori, pædagogisk teori om projektarbejde og narrativ teori. Via denne kombination bliver det muligt at forstå projektarbejdets potentiale til at understøtte studerendes dannelsesprocesser og potentialet i dannelsesfortællinger til at skabe mening og refleksion hos studerende.