Bøger / faglitteratur

Projektkompetence


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Projektdeltagere har brug for kompetencer, der sætter dem i stand til at arbejde i denne specielle form for organisering af arbejdet. I projektarbejdet er det ikke blot de faglige kompetencer, der er brug for, der er i høj grad også behov for kompetencer til at tage del i projektets mangeartede processer. Samarbejde, kommunikation og præstation er f.eks. kompetencer, som er nødvendige i projektarbejde. Dvs. at man skal kunne være med til at forme projektet gennem sin deltagelse, hvad enten man deltager som medarbejder eller leder. Hvis man spørger erfarne projektdeltagere om deres oplevelser, svarer de ofte, at projektarbejdet til tider har været euforisk og banebrydende. Andre gange har processen været præget af anarki og meningsløshed. Hvad gør forskellene, og hvordan kan man ruste sig, så man har de bedste betingelser for at forbedre projektarbejdet? Det er emnet for denne bog. Bogen indeholder: beskrivelser af projektorganiseringens processer, som svarer til virkeligheden bud på bevidste kompetencer ved deltagelse i projekter konkrete redskaber, som kan bruges i projektarbejdets forskellige faser. Bogens målgruppe er alle, herunder studerende, der professionelt deltager i projektarbejde. Bogen er særligt egnet til deltagere i projekter, som kræver udvikling af viden, ideer og kreative løsninger.

Indhold

Projektkompetencer ; Typer af projekter og deres organisering ; Projektets kontekst ; Projektgruppers opstart og evaluering ; Projekters kompleksitet og styring ; Kreative samspil i projekter ; Møder med mening ; Anerkendelse, feedback og sparring i projektarbejde ; Ledelsesprocesser ; Kommunikation i og om projekter


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. maj 2009

af

af

Jette Landberg

d. 14. maj 2009

Henvender sig især til kommende projektledere, der vil gå i dybden med deres rolle. Projektdeltagere vil også kunne hente meget i den. Desuden for folk på projektlederuddannelse og for videregående uddannelser.

Projektarbejde giver mulighed for at fokusere i en travl hverdag, giver arbejdsfællesskab og arbejdsglæde ifølge forfatterne, der er henholdsvis lektor på RUC og erhverspsykolog. De beskæftiger sig især med processerne i et projektforløbs indhold og lægger en sociologisk og organisationspsykologisk vinkel på disse. I en række kapitler gennemgås de forskellige typer projekter, deres fortid og fremtid, gruppens sammensætning, styring kontra åben kreativitet, mening, feedback osv. De understreger, at det er vigtigt at afklare målene uden dog at gøre forløbet for fastlåst fra starten.

Der er udkommet rigtig mange bøger om projektledelse, en nyere er Flemming Ettrups Projektledelse - overblik og indblik, 2009, der i to dele henvender sig både til den erfarne og den uerfarne projektleder, en stor og omfattende bog. Ledelse af projekter, 2006 fra Foreningen Dansk Projektledelse er en sværvægter, der kommer hele vejen rundt, men virker lidt uoverskuelig. Bogen her er på et højt niveau og samtidig overskuelig.

En god tilføjelse til de mange bøger om projektledelse, der bruges flittigt. Den har en relativt akademisk vinkel på emnet og kan bruges både af projektledere, der vil arbejde med processen og studerende på videregående uddannelser.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 24 (2009)

af

af

Gunnar Green

Årg. 126, nr. 24 (2009)