Bøger / faglitteratur / vejledninger

Psykisk sund og stærk : tegn din psykologiske profil og kom i mental topform


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. nov. 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 23. nov. 2004

Bogen er en gør-det-selv-bog for psykisk velfungerende (dvs. ikke psykisk syge) personer. Via spørgeskemaer kan man lægge en psykologisk sundhedsprofilprofil for sig selv og se hvor velfungerende/belastet man er indenfor 30 forskellige psykologiske dimensioner. Disse dimensioner er selvfølgelig også defineret og beskrevet og er områder som: trivsel, livsmod, følelsesmæssig sikkerhed, tillid, smidighed etc. Når man har besvaret, regnet summerne sammen og indsat dem i en dertil indrettet sundhedsprofil, vil man kunne identificere, hvilke områder man trænger til at arbejde med. I et efterfølgende afsnit findes et rådgivningsprogram for de enkelte dimensioner. Programmerne tager udgangspunkt i teorierne omkring kognitiv terapi, som bl.a. er en metode til at ændre vore tanker og følelser i en positiv retning. Jørn Beckmann er chefpsykolog, professor dr.med. ved Odense Universitetshospital, og han har lavet en bog, som er lige ud ad landevejen tilgængelig for alle uden nævneværdige forudsætninger. I bibliotekssammenhæng må man betænke spørgeskemaerne, som kræver afkrydsning. I starten af bogen henvises til netstedet www.psykisksund.dk, hvor man ligeledes kan gå ind og lave testene, og hvor man ikke behøver besvære sig med sammentællinger osv.