Bøger / faglitteratur

Public service - i praksis og i fremtiden


Beskrivelse


Undersøger public service-begrebet og indeholder resultaterne af en undersøgelse af danskernes syn på public service og public service nyheder. Derudover samler den resultaterne af syv forskningsprojekter om public service, som parterne bag medieaftalen 2002-2006 afsatte penge til i 2005.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. aug. 2010

af

af

Jytte Bræmer

d. 9. aug. 2010

Målgruppen angives til at være politikere, embedsværk, undervisere, studerende og aktive lyttere og seere. Det er dog nok primært indenfor den professionelle medieverden, den vil blive læst med størst interesse.

I forbindelse med Regeringens og Dansk Folkepartis medieaftale for 2001-2006 blev der afsat 5 millioner til forskning i public service begrebet. Der blev under den paraply igangsat en række forskningsprojekter. Bogen giver et sammendrag af, hvad man fik for pengene. Det er nyskrevne artikler specifikt målrettet denne bog, der gennemgår de vigtigste forskningsresultater. Temaerne er flere forskellige. Ét projekt har analyseret sproget, bliver der anvendt et godt dansk, så alle målgrupper forstår, hvad der bliver sagt. Et andet undersøger danskernes viden og holdning til begrebet public service. Et tredje undersøger public service kanalernes dækning af folketingsvalgene, er de neutrale. Et afsnit gennemgår regelsæt og klagemuligheder, ligesom en anden artikel kommer ind på den svære balancegang som public service station at agere mellem stat, marked og civilsamfund. Formidlingsmæssigt kan alle være med, de er skrevet i et lettilgængeligt sprog. Der er litteraturhenvisninger efter hver artikel, og bagest i bogen gives en oversigt over de egentlige forskningsprojekter.

Kan bedst sammenlignes med artikelsamlingen DR og TV2 - i folkets tjeneste?, 2007.

En samling artikler, der på en lettilgængelig måde, formidler en række forskningsresultater fra projekter om public service.