Bøger / faglitteratur / lærebøger

Religionsfilosofi : kristendom og tænkning


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. mar. 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 12. mar. 2010

Bogen er tænkt som lærebog ved faget etik og religionsfilosofi ved teologistudiet. Det er forfatternes håb, at alle med interesse for de filosofiske aspekter af fænomenet kristendom, kan få udbytte af at læse den.

Bogens 3 forfattere er alle dr.theol. og henholdsvis professor, valgmenighedspræst og lektor - alle med tilknytning til teologisk fakultet ved Århus Universitet. Religion og filosofi har en del til fælles, idet de begge beskæftiger sig med menneskets forhold til sig selv, sin død og til verden. Men der er også et spændingsfelt imellem de to, idet filosofien rejser kritiske spørgsmål overfor det, der i religiøs/kristen forstand opfattes som absolutte sandheder. Bogen falder i 4 hovedafsnit og går kronologisk frem, idet man i 1. afsnit introducerer, præciserer og uddyber, i 2. beskæftiger sig med klassisk teisme, i 3. afsnit bevæger sig mod udfordringer som naturvidenskab og sekularisering, mens sidste afsnit rummer overvejelser om kristendommens nutidige gyldighed. Bogen er veludstyret med litteraturliste (udenlandsk litteratur), noter, person- og sagregistre.

2. udgave svarer bortset fra "mindre rettelser" fuldstændig til 1. udgaven fra 2002 og er fortsat den bredest dækkende bog om emnet på universitetsniveau.

Alt i alt en meget vægtig indførsel i religionsfilosofiens fundament og begreber, skrevet til teologistuderende, men relevant for enhver med interesse for dette komplekse emne. Benyttelsen af den tidligere udgave viser, at interessen er til stede.