Bøger / faglitteratur til børn

Sæler


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Natur og Museum udkommer fire gange årligt. Det kan fås i abonnement eller købes enkeltvist. Denne udgave handler om en række sæler fra hele verden, idet hovedvægten dog er lagt på de arter,der forekommer i danske og grønlandske farvande. Hæftet fortæller om sælernes udviklingshistorie, om deres liv i det våde element, om forskellige arter, om føde, yngleadfærd, jagt i for- og nutid,om fredningsbestemmelser samt om sælernes øvrige menneskeskabte problemer. Hæftet er illustreret med en række udmærkede kort, tegninger, akvareller og fotos i både sort/hvid og farver. Hæftet, derindeholder oplysninger om den nyeste forskning, giver en god beskrivelse af sælernes levevis og af den fantastiske tilpasning til deres miljø. Forfatteren gør meget ud af at fortælle, hvorledessælernes trivsel er helt afhængig af menneskets gøren og laden. Hæftet kan derfor bruges i undervisningssammenhæng i forbindelse med emnet truede dyr samt i miljølære og biologi i Folkeskolensældste klasser. MogensJansens Sælen et liv i havet er let at læse og henvender sig til yngre årgange. På mellemtrinnet kan Lars-Henrik Olsens bredt fortællende bog, Sælerne, anvendes.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

Et zoologisk monografihæfte om sælernes liv, hvor man føres hele vejen gennem sælernes udviklingshistorie, deres fysiske tilpasning til livet i vand, føde, yngleadfærd, miljøproblemer ogsældøden i 1988. Der fortælles om den udnyttelse af verdens sæler, som har bragt flere arter til randen af udryddelse og specielt om sæljagten i Danmark og Grønland gennem tiderne. Derefter er dernoget om sælernes fredning og indretning af sælreservater i Danmark, som har bragt den danske sælhundebestand op på en betydelig størrelse gennem de seneste årtier. Alle verdens 35 sælartergennemgås, i store træk. Specielt fyldigt omtales europæiske og nordatlantiske arter, og herunder især Danmarks almindeligste sæl, den spættede sæl. Illustreret med mange fotos i sort-hvid ogfarver, akvareltegninger og udbredelseskort. Man kan finde sælernes liv beskrevet mange steder. Dels i de zoologiske polygrafier, bl.a. den helt nye Danmarks pattedyr, bind 1-2, 1991. Den nyeste erMichael Bright: Den truede sæl,1991. Herværende hæfte indeholder flere oplysninger og kræver lidt flere forudsætninger af læseren og er mere rettet ind efter danske forhold.