Bøger / faglitteratur / bibelkommentarer

Salme 51


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Luthers forelæsning fra 1538 over salme 51 (i Salmernes bog, Det gamle testamente) hvor emnerne bod og omvendelse ses i lyset af hans reformatoriske teologi.