Bøger / faglitteratur

Samarbejdet mellem skole og hjem


Beskrivelse


Om skole-hjem-samarbejdet, og dets betydning for børns trivsel, læring og dannelse.