Bøger / faglitteratur / cases

Samarbejdet om det anbragte barn : cases med fokus på kommunernes ansvar for at skabe rammer for samarbejdet mellem forældre/familie og anbringelsessted