Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Samfundsfag til hf


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau.

Indhold

Sociologi (Socialisering og identitetsdannelse ; Kønsroller, social kontrol og pædagogik ; Social ulighed og sociale problemer ; Social ulighed i forskellige samfund ; Social arv og Pierre Bourdieus teori ; Pierre Bourdieu og livsstil ; Karl Marx og det kapitalistiske samfund ; Traditionelle, moderne og senmoderne samfund ; Anthony Giddens - konsekvenserne af det (sen)moderne samfund ; Sociale medier og kropskultur ; Hvad er dansk kultur? ; Integration af etniske minoriteter ; Globalisering, kulturmøder og national identitet ; Sociale grupper og radikalisering) ; Politik (Hvad er demokrati? ; Politisk deltagelse ; Mediernes betydning for demokratiet ; Politiske ideologier - liberalisme ; Politiske ideologier - konservatisme ; Politiske ideologier - socialisme ; Fordelingspolitik og værdipolitik ; Parti- og vælgeradfærd ; Molins model ; Politisk kommunikation ; Politiske beslutninger i Danmark og EU ; Hvem har magten?) ; Økonomi (Velfærdsmodeller ; Velfærdssamfundets udfordringer ; Den danske model på arbejdsmarkedet ; Reformer, nedskæringer og konkurrencestaten ; Hvad kendetegner en god samfundsøkonomi? ; Mere om de økonomiske mål ; Hvordan hænger en samfundsøkonomi sammen? ; Økonomisk politik ; Økonomi og klimapolitik ; Økonomisk globalisering - EU, frihandel og protektionisme ; Udviklingslande i en global økonomi) ; Metode (Metoder i samfundsfag ; Samfundsfaglig værktøjskasse)


Anmeldelser (1)