Bøger / faglitteratur / bibliografier

Schiøler-gruppen : danske nazi-terrorister under besættelsen


Beskrivelse


Historien om den danske nazistiske terrorgruppe Schiøler-Gruppen, der bistod Hipokorpset i den væbnede kamp mod modstandsbevægelsen: Schiøler-Gruppens rekruttering, udvikling og afvikling samt gruppens ideologi, gruppedynamik og brutalisering.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. sep. 2012

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 26. sep. 2012

For videregående besættelsesinteresserede og publikum til fx Øvig Knudsen: Birkedal og Efter drabet.

Schiøler gruppen bestod af udvalgte danske unge nazister og arbejdede 1944-45 for besættelsesmagten. Formålet var, at gruppen skulle udøve sabotage mod de allierede efter en befrielse af Danmark, men gruppen tog på eget initiativ væbnet kamp op mod modstandsbevægelsen med likvideringer, forhør og tortur, der i en stigende voldsspiral med hævnmotivet som primær drivkraft accelererede på begge sider i krigens sidste uger. Bogen gennemgår gruppens medlemmer, uddannelse og aktionerne, hvor Schiøler gruppen adskilte sig fra de øvrige i tysk sold ved frem for vilkårlig terror at være rettet snævert mod modstandsbevægelsen. Man analyserer mændenes baggrund, hvad der drev dem, forråelsen og fællestræk mht. metoder sammenlignet med modstandsbevægelsens hårde kærne. Bogen er udbygget med et stort apparat af noter og henvisninger, skrevet i et ofte tørt rapportpræget sprog med en høj detaljeringsgrad om fx organisation og kommandostruktur i den første del, der for mig virker vel kompakt til et værk af dette omfang. Bogens øvrige kapitler folder sig mere alment ud, og der analyseres/tolkes flittigt og kvalificeret på de ofte sparsomme oplysninger og retsprotokoller.

Bortset fra kort i: Holger Danske rejser sig, 1993 intet om Schiøler gruppen.

En detaljeret analyserende bog for videregående besættelsesinteresserede om den danske Schiøler gruppes terror og likvideringer 1944-45.


Jyllands-posten

d. 8. okt. 2012

af

af

Flemming Østergaard

d. 8. okt. 2012


Weekendavisen

d. 5. okt. 2012

af

af

Niklas S. Hessel

d. 5. okt. 2012


Kristeligt dagblad

d. 22. nov. 2012

af

af

Aage Trommer

d. 22. nov. 2012


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 197 (2013)

af

af

Jørgen Lassen

Nr. 197 (2013)