Bøger / faglitteratur

Se! Jeg sætter spor : om nærvær i pædagogik


Beskrivelse


På baggrund af forfatterens egen erfaringer fra syv års arbejde med børnene i børnehaven Ajstrup Gammel Skoles atelier, sættes fokus på hvordan skabende processer kan fungere som pædagogisk princip i arbejdet med børnehavebørn.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

Bogen henvender sig til pædagoger, studerende og andre med interesse for nye måder at anskue pædagogiske processer og dannelse på.

Forfatteren er pædagog og billedkunstner. Hun arbejder som pædagog i en børnehave, hvor der er indrettet et atelier, hvor børnene på frivillig basis kan udforske arbejdet med farver og former, dramapædagogiske forløb og i det hele taget arbejde i kreative processer. Børn og pædagog lærer af hinanden og udvikler sammen en pædagogisk praksis, hvor selvudfoldelse, samarbejde og gensidig hjælp og læring er elementer i et uforudsigeligt og spontant rum. Nærvær, tilstedeværelse, fordybelse og selvbestemmelse i respekt for fællesskabet er nøglebegreberne. Bogen indeholder et indledende afsnit, hvor forfatteren redegør for sin teoretiske inspiration og grundlag for daglige praksis, og efterfølges af en række konkrete beskrivelser af aktiviteter, forløb og hændelser i institutionen. Forfatteren reflekterer over egen praksis og uddrager perspektiverne i forhold til dannelse, læring og personlig udvikling. Bogen afsluttes med litteraturliste samt en række farvefotos fra arbejdet i institutionen. Bogen bygger på filosofien bag Reggio Emilia-institutionerne i Italien og trækker ligeledes på teorierne om æstetiske læreprocesser.

Der findes ikke umiddelbart sammenlignelige titler.

En inspirerende og engageret bog, der kan tjene til inspiration i institutionernes praksis, men som også kan anvendes i en mere teoretisk sammenhæng for pædagoger og studerende.