Bøger / faglitteratur

Selvskadens psykologi


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. aug. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 24. aug. 2009

Målgruppen er primært andre forskere samt fagfolk, der i deres professionelle virke kommer i berøring med unge med selvskadende adfærd (SA). Det gælder alle som psykologer, psykiatere, andre læger, plejepersonale, pædagoger, lærere mv. I anden række kan forældre hente uddybende forståelse af deres barns ubegribelige adfærd.

Forfatteren er psykolog og har gennem de seneste år beskæftiget sig med SA både på behandler- og forskerniveau. Hvor anoreksi og andre spiseforstyrrelser var nærmest epidemisk udbredt i 70'erne og 80'erne har SA taget en tilsvarende udvikling op gennem 90'erne og nu i det 1. årti af dette århundrede. Fænomenet har bredt sig langt hurtigere, end forskningen har kunnet følge med. Dette er ifølge forordet den første danske bog, der giver selvskadens psykologi en dybere analyse. Hovedtanken er, at SA tjener en vigtig funktion i personens tilpasning til sine omgivelser og livsvilkår. Personen er drevet af en indre smerte. Bogen definerer, hvad selvskade er, og beskriver selvskadens historie og aktuelle status, ligesom der stilles skarpt på, hvilke faktorer i det tidlige omsorgsmiljø, der kan disponere for udviklingen af SA. Bogen opstiller nogle teoretiske forklaringsmodeller og kaster lys over, hvordan man bedst hjælper unge med SA. Desuden et appendix med et kvantitativt studie af psykiatriske patienters selvbeskadigelse.

At skære smerten bort, 2006.

Velskrevet og fagligt substantiel bog mest henvendt til forskere og behandlere. Ikke til skoleelevers opgaver.


Undervisere.dk

Årg. 4, apr. (2010)

af

af

Niels Peter Agger

Årg. 4, apr. (2010)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 47, nr. 5 (2010)

af

af

Birgit Bruun

Årg. 47, nr. 5 (2010)