Bøger / faglitteratur

Sensitive børn - fra sårbarhed til styrke


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Sensitivitet - belastning eller berigelse? ; Fra opgave til gave - at genkende, forstå og styrke særligt sensitive børn ; At arbejde med sensitive børns forskellige træk ; Fra sårbarhed til styrke - at få øje på sensitive børns fordele og sætte dem i spil ; Overstimulation og risikoen for stress - i det rette miljø vil sensitive børn blomstre ; Sensitive børn og regulering af følelser ; Sensitive børn i dagpleje og vuggestue ; Sensitive børn i børnehaven ; Sensitive børn i skolen ; Sensitive børn i fritidshjem, SFO og klub ; Faldgruber i arbejdet med sensitive børn


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. mar. 2016

af

af

Heidi Drasbek Martinussen

d. 18. mar. 2016

Introducerer international forskning i sensitive børns styrke. Den hjælper forældre og professionelle til, at kunne støtte og hjælpe sensitive børn i hjemmet, i institutioner og i skolen.

Bogen er opdelt i 10 kapitler. De første 5 kapitler beskriver de sensitive børn, forskningen og hvad der er særligt ved sensitive børn, hvordan de bedst mødes og deres behov tilgodeses, primært med fokus på barnet i hjemlige rammer. I de følgende 4 kapitler er fokus på sensitive børn i vuggestue og dagpleje, i børnehaven, i skolen og i SFO, fritidshjem og klub. De fleste afsnit introduceres med en case, som sætter rammen og giver et godt billede på den problematik, afsnittet skal omhandle. Bogen afsluttes med en omfattende litteraturliste og register. Lise August er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi, Martin August er psykoterapeut MPF.

En bog med gode eksempler og cases, som også, selvom den indeholder meget faglig viden om sensitive børn, alligevel er temmelig overskuelig at læse for travle forældre, pædagoger og lærere.

Elaine Aron som har skrevet forordet i denne bog, har tidligere skrevet bogen Særligt sensitive børn om samme emne.